Aptitum, ett europeiskt centrum för “Culinary Craft, Art, Heritage and Science”.

Mer information kommer inom kort att presenteras här. 

 

 

För mer information kontakta Carl Jan Granqvist, carl.jan@grappe.se e Aptitum c/o Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, 114 53 Stockholm

08-6640514 info@aptitum.se

© Aptitum 2010-2016